Your address will show here +12 34 56 78
برگزاری همایش

آماده سازی و تعمیرات استادیوم آزادی

طراحی ، آماده سازی و تعمیر تونل اصلی استادیوم آزادی در کمتر از 30 ساعت برای برگزاری فینال لیگ قهرمانان آسیا به سفارش شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور


نقش خدمات پروژه

طراح و برگزار کننده

سال

1398

کارفرما

فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ ایران