تهران - خرازی غرب - برج نگین آبشار 46085163
برگزاری همایش

فینال لیگ قهرمانان آسیا

آماده سازی و بازسازی استادیوم آزادی برای فینال لیگ قهرمانان آسیا به سفارش شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
طراحی و ساخت تیزر ورزشی از حواشی قبل و بعد فینال لیگ قهرمانان آسیا در استادیوم آزادی به سفارش سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال

نقش خدمات پروژه

بازسازی استادیوم ، عکاسی ، فیلمبرداری و تدوین

سال

1398

کارفرما

فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ ایران