تبلیغات محیطی

مزایای تبلیغات محیطی و بیلبورد

 • حضور دائمی و تکرار بیلبورد تبلیغاتی سبب ایجاد آگاهی سریع می شود.
 • حضور بلند مدت بیلبورد برای مصرف کنندگان باعث شناسایی یک نام تجاری و وفاداری نسبت به آن می شود.
 • پراکندگی حضور بیلبورد در سطح شهر امکان حضور یک پارچه ی نام تجاری را با استفاده از انواع گوناگون تبلیغات محیطی فراهم میکند.
 • بیلبورد کارآیی ارتباط موثر با حذف عناصر زائد در یک هدف گذاری دقیق دمو گرافیک را دارد.
 • تبلیغات محیطی به وسیله ی ارائه ی پیامی ساده و بسیار موثر، از در هم ریختگی و پراکندگی رسانه محافظت می کند.
 • قدرت تطبیق اعجاب انگیز رسانه ی محیطی، امکان استفاده ی موثر از این رسانه را در تکمیل کمپین های رادیویی، تلویزیونی و مطبوعاتی فراهم می کند.
 • امکان هدایت مستقیم مخاطبان به سمت تبلیغ دهندگان و خرده فروشان.
 • تسهیل در ایجاد موقعیت های فروش برای کالا و خدمات با ساخت یک برنامه ی یکپارچه ی تبلیغات نام تجاری.
 • ایجاد امکان یادآوری به مصرف کننده درمورد یک کالا یا خدمت قبل از هر تصمیم گیری در نزدیکی و داخل مراکز خرید.
 • تبلیغات محیطی موجب افزایش آگاهی مردم نسبت به ورود یک محصول به بازار می شود.
 • تبلیغات محیطی هدفمند، مشتریان را ترغیب می کند تا از محصولات و خدمات استفاده کنند.

نویسنده


Avatar