تبلیغات محیطی

برنامه ریزی و بودجه

برنامه ریزی و بودجه مورد نیاز

اگر شما میزان هدر رفتن پول را کم کنید، در واقع پول خود را ذخیره کرده‌اید. نتـیجه‌ی ذخیره کردن پول آن است که بودجه شما بیشتر خواهد شد. بدین ترتیب می توانید مقداری پول برای کارهای دیگر کنار بگذارید و در نتیجه هزینه تبلیغات دیگری را بپردازید. پس از بررسی تعیین ترکیب رسانه‌ای و مدل‌های مختلف آن، در این مرحله شاخص های گوناگون تعیین می‌شوند. از آنجایی که بودجه کمپین می بایست در بهترین زمان و مکان هزینه شود، برنامه ریزی رسانه بسیار در این زمینه نقش خواهد داشت. یکی از مهم‌ترین بخش‌های برنامه‌ریزی هر کمپین، مناسب ترین زمان اکران است که می تواند در مدل‌های مختلف نیز برنامه ریزی گردد.

4 روش مهم و متفاوت برای برنامه‌ریزی که هر کدام الگویی متفاوت دارند:

1- چرخشی هوشمند 

استراتژی چرخشی هوشمند روشی است برای افزایش دسترسی با جابجایی دوره‌‌ای تابلوها. تابلو (بیلبورد یا عرشه پل) با فواصل زمانی مشخصی به یک مکان دیگر منتقل می‌شود. با این روش، شما می‌توانید بعد از رسیدن به فرکانس مؤثر خود در مکان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فعلی ، توسط افراد بیشتری در طول کمپین در مکان‌های دیگر دیده شوید.

2- پلکانی یا ضربانی

در این استراتژی، استمرار حفظ می‌‌شود، اما در برخی مواقع تلاش‌‌های تبلیغاتی افزایش می‌‌یابد. روش ضربانی دارای تمام مزایای دو روش پیوسته و ممتد است.

3-منقطع یا پروازی

این روش از یک برنامه زمان‌‌بندی با نظم کمتری از روش پیوسته پیروی می‌‌کند، در این روش از یک برنامه زمان‌‌بندی با دوره‌‌های زمانی متناوب برای تبلیغ کردن و یا عدم تبلیغ استفاده می‌‌شود. فقط در دوره‌‌های خاص زمانی برای تبلیغات هزینه می‌‌شود به گونه‌‌ای که اکران‌‌ها در بهترین زمان برای تبلیغات صورت گیرند.

 4-ممتد و پیوسته

این روش به برنامه‌ی مستمر تبلیغاتی اشاره می‌کند، طی یک دوره خاص تبلیغات به صورت مداوم و پیوسته انجام می گیرد.
  • Text Hover

نویسنده


Avatar