تهران - خرازی غرب - برج نگین آبشار 46085163
برگزاری همایش

برگزاری قهرمانی لیگ برتر دوره هجدهم

برگزاری و هماهنگی جشن قهرمانی لیگ برتر دوره هجدهم سال 98 یکی دیگر از کارهایی بود که به سفارش سازمان لیگ فوتبال کشور توسط کانون هنر الماس قرمز برگزار شد.

طراحی و ساخت سکوی قهرمانی و مراسم اهدای جام و برگزاری جشن قهرمانی لیگ برتر دوره هجدهم سال 98
طراحی جایگاهی مناسب برای خبرنگاران و عکاسان ورزشی
ساخت تیزر ورزشی از بازی هی لیگ برتر و قهرمانی لیگ برتر دوره هجدهم سال 98


نقش خدمات پروژه

طراح و برگزار کننده

سال

1398

کارفرما

فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ ایران